Uppdrag

Ett urval av uppdrag som har genomförts under 2018

 • Ledarskapsutbildning i ett internationellt företag i Solna
 • Ledarskapsutbildning för chefer inom kommunal sektor i Stockholm (100 chefer)
 • Utbildning av statlig ledningsgrupp (Stockholm)
 • Utbildat chefer och anställda hos ett större företag (120 anställda)
 • Tagit fram riktlinjer och rutiner för fem företag
 • Utbildat anställda i arbetsmiljö i medelstort företag
 • Arbetsmiljöhandbok till en organisation inom kulturbranschen
 • Ansvarig för en arbetsmiljöutbildning på tre dagar för HR-chefer
 • Ansvarig för en arbetsmiljöutbildning på fem dagar
 • Ansvarig för en kursen om mångfald två dagar
 • Konsultinsats för ett politiskt parti