Tjänster

Stora och medelstora företag, kommuner och statliga organisationer kontaktar mig för att få vägledning, kartläggning, föreläsningar och/eller konsultinsatser. Nedan finns ett urval av de tjänster jag erbjuder:

  • Föreläsningar och utbildningar inom arbetsmiljö, diskriminering, ledarskap och medarbetarskap. Läs mer om de olika föreläsningarna under fliken ”föreläsningar”
  • Rådgivning och stöd i HR-frågor/tjänster
  • Författar arbetsmiljö- och rehabiliteringshandböcker
  • Författar policy, riktlinjer och rutiner avseende aktiva åtgärder (diskrimineringslagen)
  • Författar andra HR-dokument (lönepolicy, rekryteringsmallar etc.)
  • Rådgivare vid utredningar vid diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier