Ann Fagraeus

Första steget för att vara en bra arbetsgivare är att uppfylla lagarna och arbetsmiljö­föreskrifterna

Med Ann Fagraeus Consulting AB uppfyller ditt företag/organisation
lagkraven och blir en ännu attraktivare arbetsgivare

Mer om mina tjänster
Vad händer inom diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde en undersökning i december 2017 som visar att mer än hälften av alla arbetsgivare inte känner till någon av förändringarna i Diskrimineringslagen. Bara var fjärde arbetsgivare uppgav att de hade förändrat eller utvecklat sitt arbetssätt. Under 2018 genomför DO omfattande tillsynsinsatser för att kontrollera att företag och organisationer följer lagen. (Källa: DO)

Under 2017-2019 pågår en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas. Arbetsmiljöverket påbörjar därför en nationell inspektionsinsats som kommer att pågå under tre år mellan 2017-2019. (Källa: Arbetsmiljöverket)

Vad händer inom
arbetsmiljö?
Vad händer inom
rehabilitering?

Den 1 juli kommer alla arbetsgivare som har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom behöva göra en plan för återgång i arbete. Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen. (Källa: Försäkringskassan)

Kontakta Ann Fagraeus Consulting AB och stäm av hur ditt företag/organisation
uppfyller lagkraven. Första steget för att vara en bra arbetsgivare är att uppfylla lagarna och arbetsmiljöföreskrifterna. Nästa steg är att arbeta med insatser för att skapa en ännu mer hälsofrämjande, inkluderande och trygg arbetsplats.

Tveka inte!

Stora och medelstora företag, kommuner och statliga organisationer kontaktar mig för att få vägledning, kartläggning, föreläsningar och/eller konsultinsatser.

Ann Fagraeus
ann@annfagraeusconsulting.se

Vad händer inom diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?

Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde en undersökning i december 2017 som visar att mer än hälften av alla arbetsgivare inte känner till någon av förändringarna i Diskrimineringslagen. Bara var fjärde arbetsgivare uppgav att de hade förändrat eller utvecklat sitt arbetssätt. Under 2018 genomför DO omfattande tillsynsinsatser för att kontrollera att företag och organisationer följer lagen. (Källa: DO)

Vad händer inom
arbetsmiljö?

Under 2017-2019 pågår en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas. Arbetsmiljöverket påbörjar därför en nationell inspektionsinsats som kommer att pågå under tre år mellan 2017-2019. (Källa: Arbetsmiljöverket)

Vad händer inom
rehabilitering?

Den 1 juli kommer alla arbetsgivare som har medarbetare som väntas vara borta från arbete mer än 60 dagar på grund av sjukdom behöva göra en plan för återgång i arbete. Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och ska göras senast 30 dagar från första sjukdagen. (Källa: Försäkringskassan)

Kontakta Ann Fagraeus Consulting AB och stäm av hur ditt företag/organisation uppfyller lagkraven. Första steget för att vara en bra arbetsgivare är att uppfylla lagarna och arbetsmiljöföreskrifterna. Nästa steg är att arbeta med insatser för att skapa en ännu mer hälsofrämjande, inkluderande och trygg arbetsplats.

Tveka inte!

Stora och medelstora företag, kommuner och statliga organisationer kontaktar mig för att få vägledning, kartläggning, föreläsningar och/eller konsultinsatser.

Ann Fagraeus
ann@annfagraeusconsulting.se