Om mig

Utbildning

Högskoleutbildningar

 • Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor, 140 hp, Stockholms universitet (1989-92)
 • Yrkespedagogik, 10 hp, Lärarhögskolan Stockholm (1994)
 • Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp, Mittuniversitetet (2015)
 • Kognitiv beteendeterapi – en introduktion, 15 hp, Ersta Sköndal högskola (2015-2016)

Övriga längre utbildningar

 • Ledarskapsutbildning, LärOlika (hösten 2014)
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som är en vidareutveckling av KBT (Kognitiv Beteendeterapi), Fredrik Livheim i samarbete med FORUM (Forskningscentrum för psykosocial hälsa och Stockholms landsting) (hösten 2013)
 • Mentorskapsprogrammet för entreprenörer, IFL vid Handelshögskolan (2011)

Tidigare arbetsgivare

 • 2014-ff Ann Fagraeus Consulting AB
 • 2011-2014 Försvarsmakten, Managementenheten, Karlberg och uppdrag för Personalstaben högkvarteret
 • 2008-2011 Ann Fagraeus Consulting AB
 • 2007-2008 Ledarskapsutvecklare/projektledare HR Upplands Väsby kommun
 • 2002-2007 HR-specialist på Personalavdelningen, Solna stad