Föreläsningar

Om din organisation planerar föreläsning för ledningsgrupp, chefer, arbetsledare, skyddsombud och/eller medarbetare så är du varmt välkommen att höra av dig. Nedan finns ett urval av föreläsningar:

  • Arbetsgivarens ansvar vid trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling (mobbning)
  • #metoo – nästa steg
  • Arbetsmiljö, svåra samtal och konflikter
  • Arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
  • Föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” i praktiken
  • Att företräda arbetsgivaren – vad innebär arbetsgivarrollen?
  • Medarbetarskap för chefer
  • Medarbetarskap för medarbetare